Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

85.00

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Jesteś pracodawcą lub osobą kierującą pracownikami? To szkolenie jest dla Ciebie!

Znajomość zasad BHP oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce to jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego pracowników oraz osób kierujących pracownikami – bez względu na branżę.

Wybierając nasze szkolenia BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:

  • zyskują Państwo kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, która pozawala stworzyć bezpieczne warunki pracy,
  • oszczędzają Państwo czas i pieniądze.
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

– ochrony pracy kobiet i młodocianych;

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Call Now Button
0

Facebook