Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

85.00

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kurs bhp e-learning stworzony dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych dedykowany jest konstruktorom maszyn i innych urządzeń technicznych, technikom, projektantom, architektom oraz innym pracownikom zakładów, którzy wykonują czynności inżynieryjno-techniczne.

Wybierając nasze szkolenie dla inżynierów uaktualnisz oraz uzupełnisz posiadaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznasz się z kwestiami organizacyjno – technicznymi, dotyczącymi poprawy warunków pracy oraz kształtowania poprawnych zachowań pozwalających uniknąć lub ograniczyć potencjalne zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, zaznajomisz się z podstawami ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia dla Pracowników inżynieryjno – technicznych

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– nadzoru i kontroli warunków pracy,

  1. b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Call Now Button
0

Facebook