Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

70.00

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Kompleksowe internetowe szkolenie BHP kierowane jest dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych takich jak m.in.: pracownik administracji państwowej, pracownik sekretariatu, referent, recepcjonistka, księgowa, kadrowa i wielu innych osób, których praca odbywa się przed ekranem komputera.

Wybierając nasze szkolenia BHP online dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych masz pewność, że pracownicy zapoznają się z tematyką uwzględniającą specyfikę pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, poznają podstawowe zasady ergonomii, a także będą potrafili prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w pracy biurowej.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Program szkolenia dla Pracowników administracyjno – biurowych

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Call Now Button
0

Facebook