Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

60.00

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Opis produktu

Szkolenie bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Oferujemy profesjonalne szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Obecnie, w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, szkolenia BHP w formie e-learningu, bez konieczności udziału w stacjonarnym kursie to absolutnie najbezpieczniejsza forma.

Głównym celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  1. a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,
  2. b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. c) postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Szkolenie BHP online, doskonale sprawdzi się w przypadku pracodawców, którzy na bieżąco chcą pogłębiać i utrwalać swoim pracownikom wiedzę z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki pracy.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).
Call Now Button
0

Facebook